e-Service

บริการออนไลน์ e-Service

tel

สมัคร

ติดต่อผ่านทางไลน์ เพิ่มเพื่อน, ทักแชท หรือ โทรผ่าน call center โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ-สกุล

- เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้

- Line ID

- ธนาคาร/เลขที่บัญชี่

money

โอนเงิน

ทำการโอนเงินและส่งหลักฐานการฝากให้เจ้าหน้า รอรับ User และ Password ภายในไม่เกิน 15 นาที

ทางเข้า

เข้าสู่ระบบ

ใช้ User และ Password ที่ได้รับ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลิงค์ทางเข้าใหม่ กรณีหากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่เจ้าหน้าที่ได้ตลาด 24 ชั่วโมง